2024-04-11 raštas VRK dėl Atvirų duomenų

Asociacija "Stebėtojų gildija" 2024-04-11 kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausiąją rinkimų komisiją dėl jos kaupiamų ir viešai teikiamų atvirų duomenų apie rinkimus, pateikimo. Vyriausioji rinkimų komisija skelbia, kad ji, kaip viešojo sektoriaus institucija teikia visus atvirus duomenis, tame tarpe ir apie Prezidento, Seimo, Savivaldos rinkimus. Vis tik paaiškėjo, kad jau paskelbtų ir 2024 m.  vyksiančių rinkimų svarbiausieji duomenys nėra teikiami.

Atsakymo iš VRK tebelaukiama.

2024-04-11 raštas VRK dėl Rinkimų kodekso įstatymo 77 str.

Asociacija "Stebėtojų gildija" 2024-04-11  kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausiąją rinkimų komisiją su prašymu paaiškinti Lietuvos Respublikos Rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinio įstatymo (kitaip - Rinkimų kodekso) 77 str. dėl kandidatų sąrašų sujungimo pagal  koalicijos teisę. Jei Rinkimų kodekso 79 str. numato rinkėjų parašų rinkimą specialiuose parašų paramos lapuose, tai kaip  bus skaičiuojami parašai, kai Rinkimų kodeksas nenumato draudimo rinkėjui pasirašyti keliuose kandidatų, renkančių parašus, sąrašuose? Stebėtojų gildija klausia - ar vieno rinkėjo parašai pasirašant skirtingoms politinėms jėgoms gali turėti dviejų balsų vertę skaičiuojant reikalaujamą 10.000 parašų skaičių. 

Atsakymas iš VRK: "... pagal esamą reguliavimą, kiekvienas politinės partijos iškeltas kandidatų sąrašas turi surinkti  ne mažiau kaip 10 000 rinkėjų parašų, nepaisant ar rinkimuose į Europos Parlamentą dalyvauja kaip atskiras sąrašas ar koalicijoje."

Rinkimų kodeksas

2024-04-15 raštas dėl Rinkimų kodekso 73 str. 3 d. 1 p. taikymo sudarant nelygiateises sąlygas politinėms partijoms, politiniams komitetams ir (jų) koalicijoms dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose

Asociacija "Stebėtojų gildija" 2024-04-15 kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausiąją rinkimų komisiją, Lietuvos Respublikos Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetą prašydama išaiškinti Lietuvos Respublikos Rinkimų kodekso 73 str. 3 d. 1 p. taikymą sudarant nelygiateises sąlygas politinėms partijoms, politiniams komitetams ir (jų) koalicijoms dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose. Naujasis Rinkimų kodeksas numato dviejų rūšių politikus ir jų teises Europos Parlamento rinkimuose. Asociacija apie rinkimų demokratijos įstatyminius pažeidimus pranešė ir  Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO) ir Europos Tarybos Venecijos komisijai į Žmogaus teisių ir teisinės valstybės generalinis direktoratą. 

Dar 2020 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų metu Organizacija už saugumą ir bendradarbiavimą Europoje (OSCE) atkreipė dėmesį į tai, kad nors rinkimai buvo vykdomi efektyviai, tačiau rinkimų įstatymuose yra pernelyg griežtų apribojimų kandidatūroms ir nuostatų, kurios gali pakenkti lygiateisiškumui​.

VRK 2024-04-23 pateikė atsakymą, kad ji neturi "pagrindo manyti, kad minėta teisės norma prieštarautų kitoms Rinkimų kodekso, kitų Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar tarptautinių teisės aktų nuostatoms" ir pacitavo Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. spalio 1 d. nutarimą (Byla Nr. 26/08):  „Paminėtina, kad Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose demokratinėse valstybėse reguliuojant rinkimų santykius neretai nustatomi ir specialūs reikalavimai, kuriuos įvykdęs (atitinkantis) asmuo gali kandidatuoti į parlamento narius, pavyzdžiui, reikalavimą surinkti tam tikrą kiekį parašų, kurie patvirtina tam tikros visuomenės dalies politinę paramą, ar reikalavimą sumokėti tam tikrą rinkimų užstatą. Rinkimai yra atsakingas politinis procesas, todėl pripažįstamas pagrįstu reikalavimas, kad pretendentai į parlamento narius įrodytų turintys tam tikrą politinę visuomenės paramą arba (ir) savo ketinimų pagrįstumą laiduotų tam tikru (protingu) finansiniu įsipareigojimu.

Rinkimų kodeksas